Vidzemes plānošanas reģions – viens no jaunajiem EUROPE DIRECT centriem

Atpakaļ

Kopš maija sākuma, Vidzemes plānošanas reģions kļuvis par vienu no 7 jaunajiem EUROPE DIRECT centriem Latvijā. Europe Direct Vidzeme, ar filiālēm Cēsīs un Valmierā, galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem Vidzemē savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosināt iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. Tā darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam.

Europe Direct Vidzeme vadītāja Maija Rieksta, atklājot centra darbu, uzsver: “Vidzemes plānošanas reģions jau līdz šim ir veiksmīgi īstenojis vairākas aktivitātes, ar plašu Eiropas partnerību palīdzību virzot Vidzemē Eiropas aktuālās prakses un tendences. Eiropas Zaļais kurss, digitalizācija un ekonomikas izaugsme ir tikai daļa no paveiktā un darbs kā vienam no 7 jaunajiem EUROPE DIRECT centriem mums ļaus turpināt iesākto, kā arī informēt vietējo līmeni par norisēm Eiropā vēl padziļinātāk. Kaut arī galvenās mērķa grupas EUROPE DIRECT centra kontekstā ir Vidzemes uzņēmēji, skolēni un pašvaldības, Eiropas aktualitātes ir nozīmīgas visai sabiedrībai kopumā, tāpēc arī visaptverošas informatīvās aktivitātes būs daļa no EuropeDirectVidzeme centra prioritātēm.”

Darbu visā Eiropā šī gada maijāuzsākuši vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri. Tie veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā Eiropa kopīgi pārvar COVID-19 pandēmiju, kā tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar #NextGenerationEU programmas starpniecību, un kā notiek pāreja uz zaļāku un digitālāku vidi, lai tiktu sasniegti klimatneitralitātes mērķi.Latvijā daļa no centriemlīdzīgus pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā un daļa no tiem ir jaunpienācēji. EuropeDirect centri darbosies šādās pilsētās: Gulbenē(ar filiālēm Madonā un Alūksnē), Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā.

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja: “Jaunajai Europe Direct centru paaudzei būs jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem – mūsdienu informatīvās telpas piesātinātība, dezinformācijas un viltus ziņu apmēri un klātesamība, kā arī iedzīvotāju digitālais nogurums, kas jākliedē, piedāvājot vērtīgu, savlaicīgu un faktos balstītu informāciju. Esmu pārliecināta, ka jaunie centri reģionos labi pārzina vietējo iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, un šī būs iespēja līdzdarboties, diskutēt un veidot labākas Eiropas nākotni.

Paredzams, ka centri savā darbā izmantos visdažādākās sabiedrības informēšanas iespējas – izmantojot vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, sociālos medijus, klātienes, hibrīda vai tiešsaistes pasākumus, darbnīcas, diskusijas u.c. aktivitāšu veidus:

  • iesaistot iedzīvotājus pasākumos, dialogos, klātienes un neklātienes tikšanās reizēs, pievēršot uzmanību iniciatīvas “Konference par Eiropas nākotni” sniegtajāmiespējām;
  • nodrošinot vietējos medijus, dažādas organizācijas un viedokļu līderus ar atbilstošu informāciju par ES politiku un prioritātēm, kā arī īstenojot kopīgas aktivitātes;
  • veicinot sadarbību arizglītības iestādēm;
  • sadarbojoties ar citiem ES tīkliem, sniedzot aktuālāko informāciju un mijiedarbojoties aktivitātēs.

Kontaktinformācija saziņai

E-pasts: eiropassavieniba@vidzeme.lv

Tālrunis: +371 26 099 521

Facebook konts: https://www.facebook.com/EuropeDirectVidzeme

Visu Latvijā strādājošo EUROPE DIRECT centru kontaktinformācija atrodama šeit:https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/latvia_lv