Vēlreiz par atkritumiem

Atpakaļ

Šķirotie atkritumi paredzēti otrreizējai pārstrādei, tos ZAAO izved bez maksas. Taču, ja šajos konteineros tiek samesti sadzīves atkritumi, šķirošanai neatbilstoši vai netīri atkritumi, tad ZAAO tos klasificē kā sadzīves atkritumus un pašvaldībai tiek piestādīta maksa par sadzīves atkritumu izvešanu, tie ir lieki un nevajadzīgi izdevumi.

Aprīlī vairākos šķirošanas punktos, pateicoties neapzinīgiem iedzīvotājiem, kuri šķiroto atkritumu konteineros met sadzīves atkritumus, ZAAO šķirotos atkritumu konteinerus klasificējis kā sadzīves atkritumus un piestādījis maksu. Tas noticis šajos šķirošanas punktos :

  • Jaunklidzis, laukums pie autobusu pieturas, Plāņu pagasts
  • Dārza iela 14, Seda
  • Miera iela 2, Seda
  • Parka un Miera ielas krustojums Strenči
  • Liepugatves, Jērcēnu pagasts

Aicinām iedzīvotājus pārdomāt savu rīcību un šķirotajiem atkritumiem paredzētajās vietās nemest nepiemērotus, netīrus atkritumus un atcerēties, ka sadzīves atkritumus šķirošanas konteineros mest nedrīkst!

Nepareizi sašķiroti atkritumi var sabojāt visu konteinera saturu. Aicinām iedzīvotājus būt zinošiem un nemest sadzīves atkritumus EKO punktu konteineros, kuri paredzēti atkritumu šķirošanai – metālam, papīram, PET pudelēm, stikla pudelēm. Atgādinām, ka šos atkritumus drīkst izmest tikai tīrus, bez pārtikas piejaukumiem!

Pašvaldība brīdina iedzīvotājus – ja turpināsies šāda neapzinīga rīcība, atkritumu šķirošanas punkti šajās adresēs tiks likvidēti.