VALKAS NOVADA KĀRĶU PAMATSKOLA AICINA DARBĀ

Atpakaļ


Valkas novada Kārķu pamatskola (Reģ. Nr. 4412901217)aicina darbā:
 Mācību priekšmetu pedagogus:

 • Latviešu valodas un literatūras
  skolotāju 5. – 9. klasei
 • Matemātikas skolotāju 8. un 9.
  klasei
 • Mūzikas skolotāju 1. – 9.
  klasei
 • Krievu valodas skolotāju 6. –
  9. klasei
 • Informātikas skolotāju 5. – 7.
  klasei

Nepieciešama atbilstoša izglītība, augsta atbildības
sajūta pret veicamo darbu, kā arī spēja sadarboties.

Pirmsskolas
skolotāja palīgu uz noteiktu laiku.

Galvenās prasības:

Prasme
atbalstīt pirmsskolas izglītības skolotājas pedagoģiskajā procesā un
audzināšanas procesā visas dienas garumā.
Spēt nodrošināt tīrību un kārtību telpās, kurās uzturas bērni.
Augsta ētikas un atbildības sajūta, pozitīva saskarsme.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu
baiba.smane@valka.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt
nr.26425031