Uzsākti ielu remonta darbi Sedā

Atpakaļ

Sedas pilsētā uzsākti ielu seguma sakārtošanas darbi Dārza ielā un Zaļā ielā. Šīm ielām tiek veikta asfalta seguma nomaiņa, tādējādi uzlabojot ielu brauktuves stāvokli. Tiks veikta arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana Meža ielā.  Remontdarbus veic SIA “Limbažu ceļi”. Ielu remonts tiek veikts par pašvaldības finansiālajiem līdzekļiem.