Uzsāk darbu pie bioekonomikas ekosistēmas attīstības Vidzemes reģionā

Atpakaļ

Apvienoto Nāciju Organizācijas prognozes liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits palielinās, 2050. gadā sasniedzot 9,5 miljardus, tāpēc dabas resursu pieejamība, augošā slodze uz vidi, darba vietu radīšana reģionu ekonomiskajai attīstībai, kā arī valsts teritoriālā attīstība ir tikai daļa no būtiskiem jautājumiem, kas veicinājuši apziņu vērst uzmanību bioloģisko resursu plašākai izmantošanai reģionu attīstībā.

Lai veicinātu bioekonomikas nozares izaugsmi, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu un starptautiskiem partneriem uzsāk darbu pie projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)”. Partneri no Somijas, Norvēģijas, Polijas, Latvijas un Igaunijas apvienos kompetences, lai kopīgi veicinātu viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas bioekonomikas nozares izaugsmi Baltijas jūras reģiona (BJR) lauku teritorijās.

Projektam piešķirts paraugprojekta (Flagship) statuss, kas parāda, ka bioekonomikas jautājumi atzīti par nozīmīgiem BJR, lai veicinātu reģiona attīstību, un projekta RDI2CluB rezultāti tiks izvērtēti, izstrādājot nākamo BJR attīstības stratēģiju.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm un to nozīmību reģiona attīstībā.