Uzņemšana Strenču Mūzikas skolā

Atpakaļ

Strenču Mūzikas skola

2020./2021.m.g.

aicina mācīties

no 7 gadu vecuma :

  • Klavierspēli
  • Dziedāšanu (Kora klasē)
  • Vijoles spēli

no 7-12 gadu vecuma:

  • Akordeona spēli , Kokles spēli
  • Pūšaminstrumentu spēliflautu, klarneti, saksofonu, trompeti, eifoniju, trombonu, mežragu, tubu.

Dokumentu elektroniska pieņemšana

no 2020.gada 27.maija līdz 2020.gada 12.jūnijam,

sūtot uz e-pastu:

muzikas.skola@strencunovads.lv

 Iestājpārbaudījumu norise plānota 2020.gada 24., 25.augustā

 Iestājpārbaudījumā tiks izvērtētas:

– bērna muzikālās dotības – muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa un ritma izjūta

– bērna vispārējā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām

Nepieciešamie dokumenti, stājoties skolā:

vecāku iesniegums (veidlapa pieejama novada mājaslapā www.strencunovads.lv vai Strenču Mūzikas skolā vai tiks izsūtīta pēc pieprasījuma e-pastā)

dzimšanas apliecība (jāuzrāda personas datu saskaņošanai)

Informācija par uzņemšanas noteikumiem un līdzfinansējumu pieejama novada mājaslapā.

Tālrunis saziņai – 26330551.