URDU apmeklē vairāk nekā 2000 interesentu

Atpakaļ

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” (URDA) piedāvātā universālā, radošā dabas zinātņu apmācība ir kļuvusi arvien pieprasītāka. 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī mācību programmas vides zinībās apguvuši vairāk nekā 1600 skolēni, pasākumos piedalījās 530 interesenti.

URDA vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Šobrīd izglītības iestādes aktīvi piesakās mācībām un novērtē iespēju skolēniem apgūt jaunas zināšanas ārpus ierastās vides. Svarīgi, ka skolēni var iet dabā un veikt dažādus uzdevumus, balstoties uz izvēlēto tēmu, apgūstot teoriju ar praktisku darbošanos. Mūsu programmas veidotas ņemot vērā kompetenču pieejas principus un arī turpmāk tās pielāgosim standarta prasībām, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm – papildinot saturu un nodrošinot skolēniem izzināt vides tēmas, nostiprinot savas zināšanas un prasmes”.

URDA mācību saturs, kurš veidots, lai mācītu par vidi, vidē un videi, tiek īstenots mācību klasē, laboratorijā, dabas takās, kā arī iepazīstinot interesentus ar Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” notiekošajiem atkritumu apstrādes procesiem. Mācību procesa daudzveidībai tiek piesaistīti sadarbības partneri.

Mācību programmas vairāku stundu garumā apguvuši vairāk nekā 1600 dažādu vecumposmu skolēnu. URDĀ zināšanas papildinājuši arī pieaugušie, apmeklējot izglītojošus seminārus un poligona izziņas braucienu. Simtiem interesentu iesaistījušies izsludinātajās akcijās, kuru pamatdoma ir radīt kvalitatīvas izmaiņas ne tikai cilvēku domāšanā, bet arī rīcībā un attieksmē pret vidi. Arī Ģimeņu dienas kļūst arvien pieprasītākas – ģimenes locekļi vairākās paaudzēs kopīgi apgūst videi draudzīgu rīcību un veido jēgpilnas sarunas par saudzīgu attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam.

DTP “URDA” ir vieta blakus RAAC “Daibe” Pārgaujas novadā, kur 28 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija SIA “ZAAO” īsteno vides izglītības aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste