Dabas objekti

Strenču pilsēta

Gaujas dabas taka

Gaujas dabas taka - iespēja izbaudīt atrašanos dabā, pieredzēt tās krāšņumu un daudzveidību, neizejot ārpus pilsētas...

Dabas liegums “Sedas purvs”

Dabas liegums "Sedas purvs" ir gandrīz neapdzīvota teritorija. Kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava,...

Jērcēnu pagasts

Jērcēnmuižas parks

Jērcēnmuižas parks ir vietējas nozīmes dabas piemineklis. To veido dendroloģiskie stādījumi. Parks ar savu skaistumu priecē...

Jērcēnu pagasts

Jērcēnu Lielais akmens

Jērcēnu akmens ir lielākais Jērcēnu pagasta dižakmens. Uzkāpjot uz granīta milža “pakauša” var smelties zemes enerģiju.

Jērcēnu pagasts

Kaņepju dižozols

Kaņepju ozols ir otrais resnākais dižozols Latvijā un Baltijā, kura apkārtmērs ir 9,4 m.

Plāņu pagasts

Gulbīšu upurakmens

Gulbīšu Upurakmens  atrodas Gulbīšu mežā, netālu no "Gulbīšu" mājām.

Ceļa Valka - Valmiera kreisajā pusē, nogriežoties pagriezienā uz Oliņām.

Oliņu avots

Oliņu avots atrodas ceļa Valka - Valmiera kreisajā pusē, nogriežoties pagriezienā uz Oliņām.

140 km garā posmā, Gaujas ielejā no Gulbenes un Apes novadu robežas līdz Valmieras pilsētai

AAA Ziemeļgauja

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" ietver Gaujas vidusteci apmēram 140 km garā posmā.