Top jaunākais izdevums “Mūsu novada vēstis”

Atpakaļ

Valmieras tipogrāfijā VALPRINT tiek drukāts  informatīvā izdevuma “Mūsu novada vēstis” janvāra/februāra numurs. Drīzumā tajā lasiet:

 • Domes priekšsēdētāja un iestāžu vadītāju atskats uz 2017. gada notikumiem;
 • Par tradicionālo karnevālu bērniem;
 • Par slimības pabalsta pieprasīšanu no 01.01.2018.;
 • Strenču novada domes ziņas;
 • ERASMUS+ projekta pirmā kārta Polijā;
 • Jaunumi Strenču novada vidusskolā;
 • Parka kopšanas darbi Jērcēnos;
 • “Glābiet bērnus” Strenču nodaļas informācija;
 • “Sabiedrība ar dvēseli 2017” aktualitātes;
 • Veselības projekta jaunumi;
 • Dzimtsarakstu nodaļas informācija;
 • Pasākumu kalendārs;
 • Fotostāsts.