Tituls viesmīlīgākā muiža- Jērcēnmuiža

Atpakaļ

21.martā Jērcēnmuižas pārstāve, Jērcēnu pagasta bibliotēkas –informācijas centra vadītāja –bibliotekāre Ilvija Ķimse, devās uz ikgadējo Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedru sapulci. Sapulces dienas kārtībā bija valdes ziņojums par paveikto 2017. gadā un pārskata apstiprināšana, kā arī 2018.gada budžeta un darba plāna apstiprināšana.

Asociācijas valde un darba grupa strādājusi pie Latvijas piļu un muižu attīstības stratēģijas projekta 2018.-2023.gadam, kuru paredzēts maijā valdes sēdē apstiprināt.

Tika izskatīti asociācijas darba organizatoriskie jautājumi.

Viens no darba kārtības jautājumiem bija arī  jau tradicionālā pasākuma ” Leģendu nakts 2017”  un akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas “anketu rezumējums un izvērtēšanas rezultāti.

Tika sniegta informācija par iesaistīšanos un aktivitātēm Eiropas kultūras mantojuma gads Latvijā-2018, tās ietvaros 24.-25.maijs būs Latvijas piļu un muižu atvērto durvju dienas, arī Jērcēnmuiža vērs durvis un gaidīs interesentus. Par šo notikumu būs vēl izsmeļošāka informācija aprīlī.

2017.gada apceļošanas akcijas laikā Latvijas Piļu un muižu asociācijai ir iesūtītas vairāk kā 600 apceļotāju kartes-anketas ar izteiktajiem vērtējumiem. Apkopoti rezultāti  no 63 čaklākajiem, kuri ir apmeklējuši visus 69 objektus, lai izvērtējums būtu objektīvs.

Sapulces noslēgumā tika paziņoti rezultāti par trīs labākajiem gidiem- stāstniekiem un trīs viesmīlīgākajām muižām. Apceļotāji bija novērtējuši Jērcēnmuižas centienus un saskaitot rezultātus mēs ieguvām trešās viesmīlīgākās muižas titulu.

Šogad akcija aptvers visu Baltiju-tajā iesaistīsies arī Igaunija un Lietuva .

 

Jērcēnu pagasta bibliotekāre Ilvija Ķimse