Telefona numuru maiņa

Atpakaļ

Informējam, ka mainīti sekojoši telefonu numuri:

Plāņu feldšerpunkts: 26527425

Plāņu bibliotēka: 26303781

Plāņu pagasta pārvalde: 26371146