Tautas deju koncerts IZDEJOTIES

Atpakaļ

7. decembrī plkst. 19.00 Strenču novada Kultūras centrā

Tautas deju koncerts IZDEJOTIES

Piedalās: senioru deju kopa “Ēvele”, Kārķu senioru deju kolektīvs “Lustiņdancis”, Palsmanes vidējās paaudzes deju kopa “Cīrulis”, Strenču vidējās paaudzes deju kopa “Tīne”