Svētki akordeonistiem Limbažos

Atpakaļ

No 7. līdz 9. februārim Limbaži aicināja uz XV Starptautisko Akordeonistu Festivālu, kura ietvaros notika VII Starptautiskais mūzikas skolas akordeonu spēles audzēkņu – ansambļu konkurss. Prieks par Strenču Mūzikas skolas jauno duetu – Alīnu Kalniņu un Daigu Mežīti, kuras pirmo reizi piedalījās tik vērienīgā pasākumā un “izspēlēja” III vietu “A”(duetu) grupā. Paldies skolotājai Elitai Mukānei par uzņēmību un darbu. Lai sasniegtais kalpo par stimulu nākamiem augstumiem!