Sveiciens Dziesmu un deju svētku dalībniekiem!

Atpakaļ

Visi mani dzīves raksti liktenī kaldināti,
visi mani krāsu loki tautastērpā šūdināti:
zilzilais – no rudzpuķu cerību kausa,
mēļais no zemes, no metāla lemess,
brūnajā auglības medus no kārēm vākts,
zaļais no pīpeņu pļavām izdaudzināts.
Silti dzeltenais izstīgots cauri, apvijot dzīvi ar dāsno Latvijas sauli.
Jostā mans liktenis ierakstīts, kā saknēm un stīgotņiem cauradīts,
labības akotiem piebārstīts,
Laimas atspulgiem sasaistīts.
/Dace Sadaka/

Lai Strenču novada Dziesmu un deju svētku dalībniekiem skanīgas balsis, raits deju solis un dižens mūzikas skanējums!

Lai 2018. gada Dziesmu un deju svētki ir spilgts un neaizmirstams dzīves notikums!

Lai skan Rīgā un atbalsojas visā Latvijā!