Svecīšu vakars Strenču kapos

Atpakaļ

Es šodien baltu sveci iededzinu

Par mīļajiem, kas nav ar mums.

Par mātēm, tēviem, māsām, brāļiem,

Par visiem tiem, kas mūža mierā dus.

Svecīšu vakars Strenču pilsētas kapos 5. oktobrī plkst. 18.00