Strenču novadā izsludina atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021” 2. kārtu

Atpakaļ

Pamatojoties uz atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021” nolikuma 6.3. punktu Ja paredzētais finansējums izsludinātajā atbalsta konkursā netiek apgūts, Pašvaldība var izsludināt atbalsta konkursa papildus kārtas, Strenču novada dome izsludina atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021” 2.kārtu.

Konkursa mērķis– uzlabot dzīves vides kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Strenču novadā, veicināt Strenču novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

Konkursa prioritātes:

  • publiski pieejamu objektu, vietu, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;
  • namu kopīpašuma labiekārtošana;
  • Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu pašdarinātu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, nevalstiskajām organizācijām, u.c.

Šajā kārtā projektu īstenošanai pieejamais kopējais finansējums konkursa ietvaros ir 644,00EUR. Projekta pieteikumu var iesniegt iedzīvotāju grupas un nevalstiskas organizācijas, kas nepiedalījās konkursa 1. kārtā, kā arī tās grupas un organizācijas, kas konkursa 1. Kārtā neguva atbalstu. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var piedalīties ar pašfinansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 14. jūlijs plkst. 14.00.Konkursa rezultāti projektu iesniedzējiem tiks paziņoti līdz 30. jūlijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un citi dokumenti pieejami Strenču novada pašvaldības mājas lapā www.strencunovads.lv, sadaļā “Sabiedrība ar dvēseli 2021”. Papildus informācija pa tālruni 64715667 vai e-pastu: tic@strencunovads.lv.