Starptautiskās nedēļas ietvaros Vidzemes Augstskolā diskutēs par sabiedrisku un uzņēmīgu Eiropas Universitāti

Atpakaļ

No 12. līdz 16. aprīlim tiešsaistē norisināsies Vidzemes Augstskolas (ViA) tradicionālā starptautiskā nedēļa, kuras laikā tiks organizēti semināri, darbnīcas un starptautisko partneru vadītās lekcijas ar mērķi veicināt starptautisko pieredzi, dalīties zināšanās, kā arī veicināt sadarbību.

Pirmdien, 12. aprīlī, notiks iepazīšanās lekcijas pasākuma apmeklētājiem, kas sevī ietvers prezentācijas par augstskolu un iepazīstināšana ar Valmieru, kā arī  latviešu valodas un kultūras ievadlekciju.

Otrdien, 13. aprīlī,  plānotas aktivitātes projekta “Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros – darbnīcas, kas veicinās izglītības iestāžu darbinieku, studentu, pētnieku, kā arī skolu karjeras konsultantu un citu interesentu prasmes darbam ar nākotnes izaicinājumiem.

Trešdien, 14. aprīlī, projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) ietvaros notiks darbnīca “Sociālā simulācija kā pedagoģisks līdzeklis vides apziņas palielināšanai”.

Ceturtdien, 15. aprīlī, tiks organizēts seminārs par izglītības tehnoloģijām (EdTech).

Savukārt pasākuma noslēdzošajā dienā, 16. aprīlī, ar interesantām vieslekcijām uzstāsies ViA sadarbības partneraugstskolu docētāji.

Starptautiskā nedēļa ir nozīmīgs pasākums, kas ir būtisks jaunu vietēja un starptautiska mēroga kontaktu dibināšanā un esošo partnerību stiprināšanā. Tās laikā tiek veicinātas jaunu iniciatīvu un projektu idejas, kā arī gūta starptautiskā pieredze.

Pasākums ir atvērts ikvienam interesentam!

Pasākuma valoda: angļu

Ar programmu var iepazīties šeit

Intereses gadījumā lūdzam pieteikties šeit

“Pasākums noris ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu, kā arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” (UIA) un Eiropas Komijas atbalstu.