Jērcēnu daudzfunkcionālais sporta laukums

Atpakaļ

2012.gadā ar LEADER finansējuma palīdzību JĒRCĒNOS TAPA DAUDZFUNKCIONĀLS SPORTA LAUKUMS! Tika izbūvēts sporta laukumu komplekss, tādējādi pilnveidojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus – radot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm tam piemērotā un sakārtotā vidē. Sporta laukumā tika ierīkots- pludmales volejbola laukums,  bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums ar trīs stieņu komplektu  un līdzteku laukums, radot iespējas dažādu sporta veidu piekritējiem nodarboties ar sportu vienlaikus un vienkopus.