Birzītes brīvdabas atpūtas laukums

Atpakaļ

70tajos gados Strenčos tika izveidots brīvdabas sporta laukums ar volejbola laukumu un basketbola laukumu.

Vēlāk, 2011.gadā, pateicoties iedzīvotāju atbalstam, Parka ielā 2c “Birzīte” atdzima no jauna. Aktīvu iedzīvotāju grupa Projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniedza projektu birzītes atjaunošanai un, pateicoties Nīderlandes fonda KNHM finansiālajam atbalstam, šī iecere varēja veiksmīgi realizēties.

Pirmie darbi birzītes sakopšanai tika veikti Lielās Talkas laikā 30. aprīlī – tika izcirsti krūmi, novākti atkritumi. Vēlāk tika līdzināta zeme, ierīkoti laukumi sporta spēlēm, izveidota ugunskura vieta. Birzīte ir atdzimusi aktīvai atpūtai.

2012.gadā Birzītes labiekārtošana turpinājās, tika uzstādītas lielās šūpoles, līdztekas, kuras svētkos iemēģināja ielu vingrotāji no Valmieras, rāpšanās siena bērniem u.c.

Ik gadu septembrī notiek “Birzītes” Dārza svētki ar dažādām aktivitātēm visu vecumu novada iedzīvotājiem.