Sporta svētki Jērcēnos 6. jūlijā

Atpakaļ

Strenču novada, Jērcēnu pagasta sporta svētku

programma „Spirejas” sporta laukumā

Sacensības notiek 2019.gada 6.jūlijā.

No plkst.10.30 līdz 15.00 volejbols (4:4) saskaņā ar nolikumu

No plkst.10.30 līdz 15.00 strītbols (3:3) saskaņā ar nolikumu

No plkst. 11.00 līdz 15.00 boulings (kopēja grupa)

No plkst. 11.00 līdz 15.00 šķīvīšu mešana mērķī (kopēja grupa)

No plkst. 11.00 līdz 15.00 šautriņu mešana (kopēja grupa)

No plkst. 11.00 līdz 15.00 lēkšana ar aukliņu (kopēja grupa)

Pēc plkst. 15:00 apbalvošana.

Komandu pieteikšanās volejbolā un strītbolā uz vietas.

Strenču novada sporta pasākumu organizators: Elvis Poruks