Skolu partnerības vizīte Nīderlandē

Atpakaļ

Starptautiskajā skolu partnerības projekta  ERASMUS + ietvaros, astoņi Strenču novada vidusskolas un tās Sedas filiāles audzēkņi, nedēļu no 3. marta līdz 9. martam, pavadīja un strādāja darba grupās  Nīderlandē, Calvijn Greone Hart school Barendrecht.

Šīs bija jau otrais sabraukums no Latvijas, Vācijas , Īrijas un Nīderlandes, lai realizētu kopīgo  projekta “Europian Well- being” aktivitātes, šoreiz ar uzdevumu:

1) analizēt, pētīt, salīdzināt mobilo telefonu lietošanu,

2) izprast katras skolas  nostāju mobilo telefonu lietošanā mācību procesu laikā,

3) izstrādāt ieteikumus skolu administrācijām, lai sekmētu jēgpilnu mobilo ierīču lietošanai.

Jau nedēļu iepriekš katrai dalībvalstij bija uzdots mājasdarbs, uzkrāt un analizēt datu plūsmu un  mobilo datu lietošanas regularitāti savos personīgajos viedtālruņos. Izvērtēt tā lietderīgumu.

Nīderlandē datu uzskaitījumu turpināja, lai redzētu, kas mainās, ja esi ārpus savas ierastās vides. Rezultāti bija sekojoši – datu plūsma un laiks, ko pavada viedtālruņos, Nīderlandē samazinājās. Pamatojums – darbs grupās veicamais darbs intensīvs, kopīgās vizītes Nīderlandes pilsētās neprasa tik daudz  datu lietojumu, bet gan savstarpēju komunikāciju.

Interesanti bija partnerskolu jauniešus diskusija par savu skolu pieredzi mobilo ierīču (telefona) lietošanu skolas laikā.  Proti, Vācijas sadarbības skolā tiek ierobežotas mobilā datu plūsmas, proti Wi-fi var izmantot tikai atsevišķās skolas telpās vai arī ar skolas administrācijas dotu piekļuves paroli. Nīderlandē katram skolēnam tiek dota sava personīgā parole, lai piekļūtu mobilajiem datiem, kā arī – pirms stundas sākuma telefoni jāievieto “telefonu viesnīcā”, kas atrados klases priekšā. Īrijas partnerskolā telefonus drīkst lietot tikai un vienīgi pusdienu starpbrīžos.  Visu dalībvalstu pārstāvji atzīst, ka esošie mobilo ierīču lietošanas noteikumi nav pilnvērtīgi, ka ir nepieciešami vēl citi – lai pasargātu gan bērnu, gan pedagogu drošu darba vidi  skolās.

Latvijas skolas pieredzi, mobilo ierīču lietošana uz kādu no darba dienas  laiku tiek liegta, tika eksperimentēta arī Nīdarledē, vienā no projekta dienām. Šī pieredze bija veiksmīga, jo darba grupās varēja vērot patiesu savstarpēju komunikācija vienam ar otru.

Savukārt darba grupās izstrādātie ieteikumi ir vērtīgi un ieviešami skolu dzīvē. Daži piemēri: telefonu lieto konkrētās skolas telpās un konkrētā laikā; vienošanās ar vecākiem, ka skolas laikā telefonu nelieto; ierobežota interneta pieejamība u.c.

Paldies Calvijn Greone Hart school Barendrecht projekta koordinatoram Deividam Viljamsam par iespēju ne tikai strādāt darba grupās, bet redzēt Nīderlandes dažāda rakstura pilsētas – Roterdamu, Amsterdamu un Hāgu!

Projekta realizācija tika uzsākta 2018.gada septembrī un turpināsies līdz 2020.gada 30.jūnijam, tas tiek finansēts Eiropas Savienības izglītības, mācību, sporta un jaunatnes programmas Erasmus+ ietvaros.

Skolotāja Baiba Paleja