SIA ZAAO informācija juridiskām personām

Atpakaļ

SIA ZAAO informē, ka sākot no 15.03.2021. juridiskās personas varēs bez maksas nodot neizjauktas nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEIA). Atcelta līdzšinējā maksa 313.03 EUR+21% PVN par tonnu.

1) EEIA var nodot kādā no ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumiem. Pēc klienta pieprasījuma, atkritumu nodošanas dienā, EKO laukuma darbinieks izsniegs apliecinājumu – Šķiroto atkritumu pieņemšanas-nodošanas aktu, par nodoto EEIA daudzumu un veidu.

2) ZAAO nodrošina EEIA savākšanu arī no jūsu norādītās adreses. Piesakot pakalpojumu, jāsedz tikai transporta maksa 3.80 EUR + 21% PVN. Par nododamo EEIA apjomu nav jāmaksā. Apliecinājumu par savākto atkritumu daudzumu ZAAO izsniedz pēc pieprasījuma. EEIA savākšanu var pieteikt zvanot uz tālr.26132288 vai rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv.