SIA "RADOŠĀ DIZAINA DARBNĪCA – LIRE" PIEDĀVĀ JAUNUS PAKALPOJUMUS

Atpakaļ


 ""

SIA “Radošā dizaina darbnīca – LIRE”, kas atrodas Strenčos, Valkas ielā 1, saņēma apstiprinājumu no Lauku
atbalsta dienesta LEADER projekta 
“Uzņēmuma pakalpojumu attīstība izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā”, realizācijai. Projektu apstiprināšanai  virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. Projekta mērķis – piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas iekārtas -printeri/ploteri, termopreses – 38×38 cm, cepurēm un krūzītēm un papildus jau esošajām jaunu, modernāku izšūšanas mašīnu.  Projekts ir realizēts un tā rezultātā uzņēmums ilgtermiņā tiks nodrošināts ar daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un kvalitāti. Šobrīd, pateicoties projekta realizācijai, SIA “Radošā dizaina darbnīca – LIRE” papildus izšūšanas pakalpojumiem piedāvā :

–         
printēšanas
pakalpojumus

brošūras, 
plakātus, ielūgumus, Dāvanu kartes, vizītkartes, uzlīmes, fotogrāfijas;

–         
termodrukas
pakalpojumus
(attēla pārnešana) uz T-krekliem, cepurēm un krūzītēm.

Projekta kopējais finansējums ir 10825.54 eiro, tai
skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir
7472.88 jeb 70%, SIA 
“Radošā dizaina darbnīca – LIRE”
līdzfinansējums 3202.66 eiro jeb 30% no kopējā finansējuma.

_____________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Vairāk
informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm