Saņemti portatīvie datori mācību darba nodrošināšanai

Atpakaļ

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam  un Ministru kabineta atbalstam līdzekļu piešķiršanai portatīvo datoru iegādei un tālākai nodošanai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībām, izmantošanai izglītības procesā, tai skaitā attālinātu mācību nodrošināšanai, Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi portatīvo datoru iepirkumu, kura rezultātā pasūtīta 6261 portatīvā datora iegāde Latvijas skolām. Iegādātie datori būs aprīkoti ar MS Windows 10 PRO programmatūru.

Izglītības un zinātnes ministrija ir sarūpējusi datorus arī Strenču novada pamatskolai. Tie ir saņemti Strenču novada domē un tiks nodoti Strenču pamatskolas mācību darba nodrošināšanai.