Sanāca, sadziedāja, sasadancoja…

Atpakaļ

2019.gada 28.februārī Strenču novada Kultūras centrā uz koncertu “Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet, šai laikā, šai stundā, šai vietā!” pulcējās mūsu lepnums, cerība un nākotne – novada bērni un jaunieši, kuri savu brīvo laiku piepilda ar dziedāšanu, dejošanu, instrumenta spēlēšanu un savas skatuves runas izkopšanu. Ar biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu biedrības “Šūpolēs” projektam “Mūsu novadnieki” savu varēšanu un gatavību gaidāmajiem XVII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem atrādīja 5 vokālie ansambļi, 3.-9.klašu koris, pūtēju orķestris, 2 deju kolektīvi un 6 skatuves runas konkursa dalībnieki – Lauris Kristians Pugejs, Roberts Krūmiņš, Elīna Ose, Karlīna Nīmane, Līva Vāvere un Roberts Marenis.

Paldies par interesanto, bagātīgo un kvalitatīvo sniegumu kolektīvu vadītājiem:

 1.-4.klašu un 5.-6. klašu deju kolektīvu vadītājai Inetai Lezdiņai un koncertmeistari Baibai Sijātei

3.-4., 5.-6. un 9.klašu vokālo ansambļu un 3.-9.klašu kora vadītājai Inesei Niklaviča

Pūtēju orķestra diriģentam Jānim Jansonam un skolotājam Jānim krūmiņam

Vokālā ansambļa “Varavīksne” jaunākās un vecākās grupas vadītājai Jeļenai Tēraudkalnei !

Paldies skatuves runas konkursa dalībnieku sagatavotājām – Strenču novada vidusskolas skolotājām – Solvitai Tēbergai, Indrai Sileniecei, Guntai Jansonei, Gintai Ūburgai, Lāsmai Vāverei un Lailai Pāvuliņai. 

Paldies koncerta sagatavotājiem – Ingai Čukurei un Lailai Pāvuliņai, vadītājam Robertam Marenim, organizatoriem – Strenču novada vidusskolai un Strenču Mūzikas skolai! Paldies Strenču novada Kultūras centram par uzņemšanu un atbalstu!

Maza novada spēks ir cilvēkos.

Maza novada spēks ir sadarbībā.

Mums ir ar ko lepoties!

Foto: Inga Čukure