AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Valkas, Strenču un Smiltenes novadā

Atpakaļ

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” Valkas, Strenču un Smiltenes novadā šogad kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 21 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 28 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 18 transformatoru apakšstacijas. Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 871 tūkst. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu vairākiem tūkstošiem klientu.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Strenču novadā, AS “Sadales tīkls” novada teritorijā elektrotīkla rekonstrukciju šogad veica Strenčos, Plāņu un Jērcēnu pagastā. Visu plānoto objektu izbūve jau ir noslēgusies. Strenčos šogad veikta zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) elektrolīniju rekonstrukcija un kopumā pilsētas teritorijā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,1 km garumā. Darbs veikts Stacijas, Baznīcas, Ugunsdzēsēju un Beverīnas ielu apkaimē. Plāņu pagastā pie īpašuma “Leimaņi” šogad izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, savukārt Jērcēnu pagastā elektrotīkla pārbūve veikta starp Jēņiem un Jērcēniem, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija rekonstruēta 1,5 km garumā. Elektrolīnija 700 m garumā pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, jo elektrotīkls šķērso mežainu apvidu un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko izraisa stipra vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai elektrolīnijas vados ieķēries zars. Vidējā sprieguma elektrotīklā uzstādīts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas dos iespēju uzņēmuma personālam attālināti vadīt elektrotīklu un nepieciešamības gadījumā veikt elektrolīniju pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.

 

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls” preses sekretāre

Tālr. 67728823

Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv