“Sabiedrība ar dvēseli 2019” aktualitātes

Atpakaļ

Strenču novada dome jau 5 gadus rīko projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai un kas tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

Strenču novada domes atbalstītie projekti 2019.gadā

2019.gada projektu konkursā Strenču novada dome saņēma 8 projektu pieteikumus. Vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem un specifiskajiem kritērijiem un ņemot vērā konkursa ietvaros pieejamo finansējumu, atbalstīja visus 8 projektu pieteikumus. 4 projektu grupām finansējums tika piešķirts pilnā apjomā, 4 projektu grupām tika piešķirts finansējums daļējā apjomā no pieprasītās summas.

Atbalstītie projekti:

-Biedrība “Šūpolēs” “Dabas objekts – Oliņu avots”

-Biedrība “Pāvulēni” “Mēs varam!”

-1.-4. klašu dejotāju vecāku grupa “Dejot ir prieks”

-“Mežvijas” iedzīvotāju grupa “Drošs pakāpiens” Nr. 3

-Strenču evaņģēliski luteriskā baznīca “Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas parka pilnveidošana: brīvdabas ceremonijas vietas iekārtošana”

-Biedrība “Esam Jērcēniem” “Savam un bērnu priekam”

-Biedrība “Būda” ,,Daudzdzīvokļu nama pagalma apzaļumošana”

-Biedrība “Vēja brāļu ordenis Stakeln” “Pareizais virziens”

Visi projekti tika veiksmīgi realizēti un zemāk ir apskatāmas projektu grupu iesūtītās prezentācijas par projektu īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

1.- 4. klašu dejotāju vecāku grupa

Biedrība Būda

Biedrība Esam Jērcēniem

Biedrība Pāvulēni

Biedrība Šūpolēs

Biedrība Vēja brāļu ordenis Stakeln

Mežvijas iedzīvotāju grupa

Strenču evanģēliski luteriskā draudze

Konkursa Vērtēšanas komisija nolēma, ka šī gada veiksmīgākais no realizētajiem projektiem bijis biedrības “Pāvulēni” projekts “Mēs varam!”. Projekta rezultātā tika noorganizēti Mātes un Tēva dienas pasākumi skolā. Mātes dienā mammas kopā ar meitām cepa kūkas un mācījās galda kultūru. Tēvu dienā tēvi un vectēvi kopā ar bērniem un mazbērniem gatavoja strazdiem būrīšus, kas vēlāk tiks izkārti Strenču pilsētā. Šis projekts tiks virzīts tālākai vērtēšanai pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” ikgadējā konkursa žūrijai, lai tas sacenstos par veiksmīgākā Vidzemes un nacionālā projekta titulu.

Tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja – Madara Ribozola