”Reālisms un fantāzija” Jaunklidža bibliotēkā-saieta namā

Atpakaļ

No 19.februāra Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā-saieta namā apskatāma izstāde

Mākslas studija
Gleznojumi uz zīda
”Reālisms un fantāzija”

Studijas vadītāja
Gunda Sīmane
Valka 2020