Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Atpakaļ

Strenču novada vidusskolas  2017./2018. mācību gadā pieteica dalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).  2018.gada janvārī skola uzsāk projekta realizāciju gan Strenču novada vidusskolā, gan Sedas filiālē.

Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta ietvaros skolas nodrošina dažādu nodarbību un  pasākumu eksperimentālu ieviešanu, tādējādi nodrošinot papildu iespējas izglītojamo kompetenču attīstībai.

Nodarbību un pasākumu plāns: Nodarbību saraksts

Projekta koordinatore Strenču novadā Baiba PALEJA