Priecīgas Lieldienas!

Atpakaļ

Brien kārkli pār ūdeņiem, Ķīvītes pļavās kliedz.

Vērt vizbuļiem acis daba vairs neaizliedz.

Vēl pureņu bērniem salst zilajās tērcēs kājas,

Bet cīruļu pāris dziedādams pazaudē mājas.

Viss strauji palo un šalc, kā pavasaros mēdz būt,

Un arī mēs brienam sev jaunu brīnumu gūt.

Silts lietus līst. Tas skalo visu, kam putekļi klāt.

Ar plaukstošiem vārdiem ejam cits citu sveicināt. /Biruta Žurovska/

 

Pavasarīgi saulainas, ģimeniski siltas un krāsainas Lieldienas!