Uzņemšana

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minkāns” audzēkņi tiek uzņemti rindas kārtībā. Vecāki (aizbildņi) iesniegumu par uzņemšanu rindā raksta pirmsskolas izglītības iestādē. Ierodoties rakstīt iesniegumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.