Minkāns – Strenčos

Rīgas iela 8B , Strenči

Vadītāja Sandra Muižniece, tālrunis: 64715662; 64715628,
e-pasts: sandra.akere@strencunovads.lv

Metodiķe  Daiga Pauzere

Vecākā grupa un sagatavošanas grupa Rīgas iela 13, Strenči (skolas telpās) tālrunis: 28001192

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “MINKĀNS” struktūrvienība “DZĒRVĪTE”

Skolas laukums 2, Seda, tālr. 28690743

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde izveidota ar Strenču novada domes 4.09.2009. lēmumu, kurā deputāti nolēma reorganizēt Sedas pirmsskolas grupu pie Sedas vidusskolas un Plāņu pamatskolas pirmsskolas grupu, pievienojot Strenču pirmsskolas izglītības iestādei „Minkāns”, mainīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes „Minkāns” nosaukumu uz nosaukumu Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde. Par iestādes vadītāju apstiprināja Sandru Muižnieci (Āķeri) un apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu.

Strenču novada domes sēdē 20.10.2010. nolemts veikt izmaiņas Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumos, mainot tos:  no „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde” uz „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde „MINKĀNS””, no „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes Sedas pilsētas pirmsskola” uz „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes „MINKĀNS” struktūrvienība „DZĒRVĪTE”. Apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minkāns” nolikumu.