Dzērvīte – Sedā

Vadītāja Sandra Muižniece  (Āķere), tālrunis: 64715662
e-pasts: sandra.akere@strencunovads.lv

Metodiķe  Daiga Pauzere

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “MINKĀNS” struktūrvienība “DZĒRVĪTE”

Skolas laukums 2, Seda, tālr. 28690743