Par bērnudārzu

Pirmsskolas izglītības mērķis: veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties  pamatizglītības apguvei.

“Bērns liek smieties, ja arī smagi ap sirdi, bērns „uztur” mīlestību, jo viņš to prasa no Tevis un dāsni dod pretī pats. Tas neļauj apstāties, pagurt, padoties. Bērns dod gaismu dvēselei un spēku dzīvei.”