Kontaktinformācija

Vadība

Iestādes

Sedas filiāle Dzērvīte

+37164715645

Pedagogi

Ināra Riņķe

pirmsskolas skolotāja

Līga Jirgensone

pirmsskolas skolotāja

Ineta Lezdiņa

pirmsskolas skolotāja

Anna Muižniece

pirmsskolas skolotāja

Ingrīda Rasa

pirmsskolas skolotāja

Kristīne Nīmane

pirmsskolas skolotāja

Inese Niklaviča

pirmsskolas mūzikas skolotāja

Guna Ziediņa

logopēds