Kontaktinformācija

Pedagogi

Aiva Jansone

pirmsskolas skolotāja

Diāna Trunova

pirmsskolas skolotāja

Marika Rolmane

mūzikas skolotāja

Guna Ziediņa

logopēde

Vadība

Sandra Muižniece

vadītāja

Metodiķis

Daiga Pauzere

metodiķe

Skolotāja palīgs

Līga Smirnova

skolotāja palīgs

Gita Mickēviča - Markova

skolotāja palīgs