Piešķirts Latvijas Nacionālā Kultūras centra Atzinības raksts

Atpakaļ

18.novembris – Latvijas Republikas dzimšanas diena. Sagaidot šo dienu mēs godinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvību, godinām tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstību. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri ir darījuši labus darbus savā pilsētā, ciemā, pagastā, novadā. Priecājamies par panākumiem, kurus ir sasnieguši mūsu bērni, draugi, kaimiņi, paziņas, darba biedri. Katrs mēs esam paveikuši ko labu, noderīgu. Un tas ir kā dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus, labās domas…

Kultūra Latvijā ir gaismas saliņa un kultūras cilvēki gaismas vēstneši. Ikviens cilvēks ir vērtība, ikvienam ir savs talants un dotības. Latvijas daba un kultūras mantojums ir nedalāmas vērtības, kas kalpo kā iedvesmas un spēka avots nākamajām paaudzēm. Priecājamies, ka mūsu līdzcilvēku sasniegumus novērtējis arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs , valsts svētku priekšvakarā piešķirot ATZINĪBAS RAKSTU par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā STRENČU MŪZIKAS SKOLAI un par ilggadēju, radošu un profesionālu ieguldījumu amatiermākslas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā Strenču novada Kultūras centra vadītājas vietniecei SARMĪTEI CAUNEI.

Priecāsimies par panākumiem un sasniegumiem! Sasildīsim Latviju ar gaišām domām, gaišiem vārdiem un darbiem!
Radīsim kopīgi gaismu cīņai ar tumsu!