PIEDĀVĀ VĒRTĒŠANAS UN EKSPERTĪŽU PAKALPOJUMUS

Atpakaļ


Kustamās mantas vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana, biznesa vērtēšana. Sertificēti eksperti veiks operatīvu, precīzi un kompetentu novērtējumu un ekspertīzes visa veida īpašumiem un mantai. Vērtējums Jums noderēs sekojošos gadījumos: pirkšana/pārdošana, ieguldīšana pamatkapitālā, tiesvedībai, īpašuma sadalei/reorganizācijai, finansējuma piesaistei, pašu zināšanai, kā arī citiem mērķiem. 


Kontaktinformācija:
Vērtēšanas birojs “Eksperts” – SIA “LP Faktors”
29282624
eksperts@vertesana.com
www.vertejam.lv