Pašvaldības iestāžu darbs ārkārtējās situācijas laikā

Atpakaļ

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Strenču novada dome ir izdevusi rīkojumu pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē Strenču novada pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās no 2020. gada 16. marta. Pašvaldības pakalpojumus nodrošināsim neklātienes formā.

 • Iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu dome@strencunovads.lv vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64715610; 29293842;
 • Pie Strenču novada domes, Valkas ielā 16, ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm;
 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.strencunovads.lv;
 • Par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu strenci@pakalpojumucentri.lv vai uz tālruņiem 66954852 vai 26576932
 • Tūrisma informācijas centrs slēgts, individuālas konsultācijas telefoniski 64715667 vai rakstot uz e-pasta adresi tic@strencunovads.lv;
 • Kase Rīgas ielā 7 slēgta, lūdzam rēķinu apmaksu iespēju robežās veikt elektroniski.

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā Latvija.lv e-pakalpojumus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Pagastu pārvaldes

No 16.marta Strenču novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ar pagastu pārvalžu vadītājiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem, Sedas pilsētas pārvalde, t.64715666, e-pasts: seda@strencunovads.lv , Plāņu pagasta pārvalde t.26371146, e-pasts: gunita.kainaize@strencunovads.lv, Jērcēnu pagasta pārvalde t. 64715650; 26114866, e-pasts: karlis.karklins@strencunovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Strenču novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiks pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., civilstāvokļa aktu reģistrācija) apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64715620, e-pasts inese.zvirbule@strencunovads.lv

Strenču novada Bāriņtiesa

Strenču novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 15.04.2020. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruņiem 64715632;26318020 vai e- pastu: barintiesa@strencunovads.lv

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošinās attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija) apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Strenču novada domes administrācijas ēkas, Valkas ielā 16, Strenčos. Tālrunis saziņai 64715617, e-pasts: socialais.dienests@strencunovads.lv

Pašvaldības policija 

Strenču novada Pašvaldības policija turpinās darbu ierastajā kārtībā. Tālrunis: 26347666, e-pasts: policija@strencunovads.lv

Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Valsts policija sadarbībā ar Pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju par tiem, policija attiecīgi reaģēs.  Gadījumos, ja netiks ievēroti Ministru kabineta rīkojumā noteiktie drošības pasākumi, var tikt piemērota arī atbilstoša administratīvā atbildība un piemērots sods.

Strenču pilsētas pirts

Darbu uz NENOTEIKTU laiku pārtrauc arī Strenču pilsētas pirts.

Izglītības iestādes 

 • Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu nodrošinās atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103  4.2. punktam, nodrošinot iestādēs dežūrgrupu/as. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
 • Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti.
 • Līdz 14. aprīlim pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

Kultūras iestādes un tās struktūrvienības 

 • Strenču novada Kultūras centrs un novada kultūras iestādes slēgtas un visi publiskie pasākumi līdz 14.aprīlim atcelti.
 • Strenču pilsētas bibliotēka un pagastu bibliotēkas apmeklētajiem ir slēgtas, visi plānotie publiskie pasākumi līdz 14.aprīlim atcelti. Bibliotēkās tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē. Lasītājiem ir iespēja reģistrēties 3td-egrāmatu lasīšanai savās viedierīcēs, sazinoties ar bibliotēku, kur bibliotekāre,  izmantojot savu piekļuvi, veiks reģistrāciju. Izmantojiet šo iespēju!Jautājumu gadījumā zvaniet uz bibliotēku pa tālruni: 64715631
  (bibliotekāres tālr. 28670384) Sedas pilsētas bibliotēka: 64715646
  Plāņu pagasta bibliotēka: 26303781
  Jērcēnu pagasta bibliotēka-informācijas centrs: 64715652 vai 28645054
  Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka: 64715658

Šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izplatību. Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam. Mēs lūdzam iespēju robežās samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem,  neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālajos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti no mājas.

Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā!