Strenču novads

Strenču novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot

Strenču un Sedas pilsētas un Plāņu un Jērcēnu pagastus. 

NOVADA KARTE skatīt šeit 

TERITORIJA

Ģeogrāfiski Strenču novada pašvaldību grupa atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā un aizņem 375.93 km² lielu teritoriju.

Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Plāņu pagasts – 219 km².

Otrs lielākais pagasts teritorijas ziņā ir Jērcēnu pagasts, tas aizņem 149,2 km² lielu platību.

Strenču pilsēta – 5.7 km². 

Vismazākā platība ir Sedas pilsētai – 2,03 km²

IEDZĪVOTĀJI

Strenču novada kopējais iedzīvotāju skaits ir 3181 (dati uz 01. 01. 2020). Strenču novada teritorijā iedzīvotāju skaits  samazinās ar katru gadu. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir saistīta ar negatīvo iedzīvotāju dabisko pieaugumu, kā arī iedzīvotāju mehānisko kustību – migrāciju. 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS pašvaldībās pēc PMLP datiem uz 01.01.2019.
Jērcēnu pagasts -390
Plāņu pagasts -510
Strenču pilsēta -1114
Sedas pilsēta -1167
Kopā -3181

SASNIEDZAMĪBA

Pašvaldību grupu šķērso galvenie autoceļi: šoseja Rīga – Valka(A1), 1. šķiras autoceļi:  Strenči – Smiltene (P25); dzelzceļš Rīga – Valga. Tas sekmē citu reģiona apdzīvoto vietu sasniegšanu.

ATTĀLUMS NO PAGASTU CENTRIEM LĪDZ NOVADA CENTRAM

Jērcēnmuiža, Jērcēnu pagasts – 8 km
Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts -17 km
Skolas laukums 1, Seda, Sedas pilsēta ar lauku teritoriju – 5 km