Remigrācija

18.02.2021.

Vidzemes reģionā darbu uzsāk jauna koordinatore remigrācijas jautājumos – Rita Merca

Viņa būs tā, kas turpmāk sniegs informatīvu atbalstu remigrantiem. R. Merca tiem, kuri interesējas par atgriešanos un pārcelšanos uz dzīvi atkal Latvijā (Vidzemē), izveidos personalizētos piedāvājumus, kas var skart plašu tēmu loku – nodarbinātību, pārkvalificēšanās iespējas, izglītības nodrošinājumu bērniem, latviešu valodas apguvi, sociālās garantijas, mājokļa atrašanu un kreditēšanas iespējas, saimnieciskās darbības uzsākšanu, kā arī dažādus citus sadzīves jautājumus.

Tiem, kuri plāno vai ir jau izlēmuši atgriezties Latvijā, Vidzemē, sev nepieciešamo informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar remigrācijas koordinatoru Vidzemē – rakstot remigracija@vidzeme.lv vai zvanot pa tālr. +371 29374285 (Darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

14.01.2021.

NVA EURES veidos tiešsaistes raidījumu ciklu remigrācijas atbalstam

“Esi informēts, atgriežoties Latvijā”

NVA EURES raidījumi FB

28.09.2020.

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai: 2020.09.23_prezentācija_LIAA

LIAA jaunumi:

https://www.liaa.gov.lv/lv/notikumu-kalendars

LIAA informatīvie izdevumi izdošanas secībā:

https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunumi

Business Guide 2020:

https://investinlatvia.org

Un skanīgākā faktu lapa:

https://investinlatvia.org

Jaunā investīciju piesaistes lapa:

https://www.investinlatvia.org/

Kampaņas “Ahead of the curve” lapa:

https://aheadofthecurve.eu/

Iesaku par programmām un uzņēmumu veiksmes stāstiem pasākumiem meklēt arī šeit:

https://labsoflatvia.com/

Latvian Export and Import Directory, a database of Latvian exporters and business proposals:

http://www.exim.lv/

 

Arta Krūze

Diasporas koordinatore ekonomikas jautājumos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

mob.+371 26548386

Arta.Kruze@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv

www.investinlatvia.org

 

18.06.2020.

 •  Ja šajā laikā   ir plānoti ārvalstu braucieni, vai cilvēki atgriežas caur dažādām valstīm.

https://reopen.europa.eu/lv

 •  Remigrantu ģimenēm ar bērniem, kas atgriezušies pēdējā gada laikā vai atgriezīsies šovasar –  Latviešu valodas aģentūras organizēta nometne rudenī ( skolas brīvlaiks).

https://valoda.lv/valodas-un-kulturas-nometne-gimenem-kuras-atgriezusas-latvija-2/

Nometne ir bez maksas,  komfortabla dzīvošana un ēdināšana (viesu namā); piedalās arī viens no vecākiem. Nodarbības gan bērniem, gan vecākiem. 2019.gadā notika pirmā šāda nometne, bija ļoti saturīga un lieliskas atsauksmes no dalībniekiem!

 • Saeimā ir pieņemti  grozījumi saistībā ar  papildu adreses norādīšanu

https://lvportals.lv/dienaskartiba/317360-papildu-dzivesvietai-arvalsti-persona-vares-noradit-vienu-adresi-latvija-2020?fbclid=IwAR0PzcdFUlFbN0j6kbtA8ndyAW7C0ioWMhx2Ngc04ruvkCdrUYKm2_-Zbvo

Taču  – šie grozījumi stājas spēkā 2021.gadā.

Tas ir saistīts ar to, ka Iedzīvotāju reģistra datubāzē ir jāveic tehniski pilnveides darbi, kas prasa noteiktus izdevumus. 2020.gada budžetā šādu līdzekļu IeM ( PMLP) nav, bet ir iezīmēti 2021.gadam, un nākamajā gadā tas tiks ieviests.

 • Plānots, ka šajā gadā grantu konkurss saimnieciskās darbības atbalstam būs un varētu tikt izsludināts augustā. Būs  vairākas izmaiņas:
 • Kopējais konkursa budžets reģionam – 80 000 eiro ( bija 40 000 eiro);
 • Pieteikties varēs  tikai jau esoši saimnieciskās darbības veicēji, iepriekš saimnieciskās darbības veicējam nav jābūt remigrantam, bet – uzņēmējdarbībā obligāti jānodarbina remigrants;
 • Varēs  pretendēt uz atbalstu pamatlīdzekļu iegādei un/vai dotāciju darba samaksai 6 mēnešu garumā (  nodarbinot remigrantu)
 • Pieteicējam jāparedz radīt jaunu/jaunas darba vietas un esošā darba samaksas apmēra pieaugums
 • Remigrācijas faktu būs iespējams apliecināt ne tikai ar IeR informāciju ( kā bija līdz šim), bet arī ar  citiem  mītnes zemē  izdotiem apliecinošiem dokumentiem ( tas būs nepieciešams, lai pierādītu, darbinieka – remigranta faktu)

Noteikumu projekts ir KM saskaņošanas stadijā.

Tiklīdz būs publiskots, informācija būs pieejama.

 

18.09.2019.

Tiek organizēta nometne remigrantu bērniem

Pirmo reizi tiek organizēta bērniem nometne rudens brīvlaikā!

PIETEIKUMA ANKETA

 

17.09.2019.

Vidzemē izsludināts projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai: idejas īstenošanai varēs saņemt līdz pat 10 000 eiro

 Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) otro gadu pēc kārtas izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Projektu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 4.oktobra plkst. 16:00.

Lai remigrants varētu saņemt finansiālo atbalstu līdz 10 000 EUR, tam ir jāpierāda sava esošās vai topošās uzņēmējdarbības idejas dzīvotspēja, jāapraksta sava biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām (kas var būt gan finanšu resursi, gan arī ieguldījums pamatlīdzekļos, kā arī ārējais finansējums) vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas.

Projektu konkursā var pieteikties tie remigranti, kas ir pēdējā gada laikā atgriezušies vai tikai vēl plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadi), kas pierādāms arī ar deklarētās dzīvesvietas adreses maiņu – konkursa iesniedzējs bijis izdeklarēts no Latvijas un deklarēts savā dzīvesvietā ārpus Latvijas. Turklāt, iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam jāprognozē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumu apmērs trīs gadu periodam (t.i. jāveic aprēķini no prognozētā darbinieku atalgojuma).

Atbalsta pretendentam projekta rakstiski sagatavotu pieteikumu jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā kādā no šiem veidiem:

 • klātienē Vidzemes plānošanas reģionā Bērzaines ielā 5, 206. kabinetā, Cēsīs, Cēsu novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00;
 • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Vidzemes plānošanas reģionam uz adresi, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu).

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu vidzeme@vidzeme.lv ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, t.i., līdz 26. septembrim, ieskaitot.

Plašāka informācija par grantu konkursu atrodama te http://www.vidzeme.lv/lv/uznemejdarbibas_atbalsta_grants_8220atgriesanas_atbalsts8221

Kontaktpersona jautājumiem  par projektu konkursu Vidzemē – Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Ija Groza; tel + 371 29287585; ija.groza@vidzeme.lv.

Baneris

Infografika

 

Grantu konkurss saimnieciskās darbības atbalstam.

Prezentācija