Pašvaldību vēlēšanas 2021

05.03.2021.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana

Laikā no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 31.martam notiek kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras novada  vēlēšanu iecirkņu komisijās pašvaldību vēlēšanu organizēšanai.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:

  • reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • vēlēšanu komisiju locekļiem.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa: Iecirkņa komisijas kandidāta pieteikums PV2021

Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi: Vēlēšanu iecirkņi

Pieteikuma iesniegšanas vietas: Iesniegšanas vietas