Novada identitāte

Strenču novada devīze – Spēks no Gaujas smelts! 

Strenču novada ģerbonis

 

Strenču novada ģerbonis veidots nedaudz saglabājot daļu no Strenču pilsētas simboliem un krāsas. Gauja ir mūs vienojošs faktors, jo tā šķērso vai pieguļ visām pirms apvienošanās bijušajām pagastu un pilsētu administratīvajām teritorijām. Ģerboņa vairogs sadalīts divās daļās ar „S” veida līniju, ar to apzīmējot nosaukuma Strenču novads pirmo burtu un Gaujas līkločus, kuri ievijas tās smilšainajos krastos. Vairoga zilā puse simbolizē Gaujas ūdeni un gudrību, savukārt zelta krāsa otrā pusē simbolizē saules gaismu un enerģiju, kura apspīdot apli – vienotības simbolu, mūsu novada kopumu, nemirstību-dzīvību, projicē uz Gaujas ūdens tās atspulgu. Četri baļķi apakšā simbolizē apvienojušos pagastu un pilsētu skaitu novadā, reizē arī plostnieku baļķus ūdenī, atgādinot par mūsu apdzīvotās vietas izcelsmi.

Strenču novada logo

 Logo apraksts:
Gauja – Vidzemes upju pērle – mūsu novada lepnums. Zilā krāsa – ūdens, stabilitātes, harmonijas, uzticības, patiesības krāsa. Smilšu pulkstenis – mūsu laiks šodien, rīt un mūžībā. Aplis – nepārtraukta kustība, vienotība, bezgalība, absolūta pilnība. Strenču novadu vieno Vidzemes upju pērle Gauja, tā ir mūsu novada lepnums. Gaujas ūdens, kurā nekad nerimst dzīvība, plūstot rada harmoniju un stabilitāti. Logo attēlota stilizēta līkumotā Gaujas upe, kas nosacīti veido arī S burtu, simbolizējot Strenču novadu. Reizē tā atgādina smilšu pulksteņa formu, kas simbolizē laika ritējumu. Laiks šodien, nākotnē un mūžībā. Zilā krāsa – ūdens, stabilitātes, harmonijas, uzticības un patiesības krāsa. Aplis – nepārtraukta kustība, vienotības un bezgalības simbols, absolūta pilnības zīme.

Strenču novada karogs