Finanšu un attīstības komiteja

Jānis Pētersons

Reinis Muižnieks

Jānis Vāvere

Dainis Zuika

Jānis Ence

Līga Riekstiņa

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Reinis Muižnieks

Jānis Ence

Agita Boķe

Saimniecisko jautājumu komiteja

Aigars Leitis

Dainis Zuika

Jānis Kaucis