Novada vēlēšanu komisija

Vineta Zandere

komisijas priekšsēdētāja

Agnija Strauta

komisijas locekle

Iveta Ence

sekretāre

Silvija Biša

komisijas locekle

Linda Viduce

komisijas locekle

Andis Brants

komisijas loceklis

Anda Zvejniece

komisijas locekle

Administratīvā komisija

Ina Neimane

Kārlis Kārkliņš

Aleksejs Jefimovs

Anita Auniņa

Imants Dukurs

Iepirkumu komisija

Ilze Bičevska

Zaiga Auniņa

Jānis Zvejnieks

Aivars Auniņš

Privatizācijas un izsoles komisija

Gunita Kainaize

Alīna Ločmele

Aleksejs Jefimovs

Kārlis Kārkliņš

Civilās aizsardzības komisija

Jānis Pētersons

komisijas priekšsēdētājs

Aigars Ancveriņš

komisijas loceklis

Gusts Svarinskis

komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Vita Vīksna

komisijas loceklis

Aleksejs Jefimovs

komisijas loceklis

Reinis Muižnieks

komisijas loceklis

Dzintra Stomere

komisijas loceklis

Juris Mihailovs

komisijas loceklis

Ināra Ēķe

komisijas sekretārs

Dokumentu ekspertu komisija

Vineta Zandere

Dace Janīte

Inese Zvirbule

Medību koordinācijas komisija

Gunita Kainaize

Plāņu pagasta pārvalde

no Plāņu medību iecirkņa

Aivars Zūlis

no Jērcēnu medību iecirkņa

Jānis Ence

Valsts meža dienesta pārstāvis

Arnis Čams

Meža īpašnieku biedrības pārstāvis AS „Latvijas valsts meži”

Ilvija Jakovina

Jērcēnu zs „Veckūkuri” saimniece (lopkopība)

Jānis Siliņš

Plāņu zs „Lejas Ruķi” saimnieks (augkopība)

Zenta Špate

Lauku atbalsta dienesta pārstāve (kontroles un uzraudzības daļas vadītāja)

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Izglītības pārvaldes pārstāvis

komisijas priekšsēdētājs

Ralda Ziemule

komisijas loceklis

Reinis Muižnieks

komisijas loceklis

Jānis Zvejnieks

komisijas loceklis

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Alīna Ločmele

Iveta Ence

Kārlis Kārkliņš

Gunita Kainaize

Dainis Zuika

Ārpus meža koku ciršanas komisija

Inese Kārkliņa

Iveta Ence

Ilze Valdēna