Novada vēlēšanu komisija

Vineta Zandere

komisijas priekšsēdētāja

Agnija Strauta

komisijas locekle

Iveta Ence

sekretāre

Silvija Biša

komisijas locekle

Simona Kalniņa

komisijas locekle ar 23.01. 2020.

Andis Brants

komisijas loceklis

Anda Zvejniece

komisijas locekle

Administratīvā komisija

Ina Neimane

Zaiga Auniņa ar 23.07.2020.

Aleksejs Jefimovs

Linda Vikse ar 23.07.2020.

Imants Dukurs

Iepirkumu komisija

Ilze Bičevska

Zaiga Auniņa

Jānis Zvejnieks

Aivars Auniņš

Privatizācijas un izsoles komisija

Alīna Ločmele

komisijas priekšsēdētāja ar 24.09.2020.

Ilze Bičevska

Zaiga Auniņa

ar 23.07.2020.

Gunita Kainaize

Civilās aizsardzības komisija

Jānis Pētersons

komisijas priekšsēdētājs

Aigars Ancveriņš

komisijas loceklis

Gusts Svarinskis

komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Vita Vīksna

komisijas loceklis

Aleksejs Jefimovs

komisijas loceklis

Reinis Muižnieks

komisijas loceklis

Dzintra Stomere

komisijas loceklis

Juris Mihailovs

komisijas loceklis

Ināra Ēķe

komisijas sekretārs

Dokumentu ekspertu komisija

Vineta Zandere

Dace Janīte

Inese Zvirbule

Medību koordinācijas komisija

Gunita Kainaize

Plāņu pagasta pārvalde

no Plāņu medību iecirkņa

Aivars Zūlis

no Jērcēnu medību iecirkņa

Jānis Ence

Valsts meža dienesta pārstāvis

Arnis Čams

Meža īpašnieku biedrības pārstāvis AS „Latvijas valsts meži”

Ilvija Jakovina

Jērcēnu zs „Veckūkuri” saimniece (lopkopība)

Jānis Siliņš

Plāņu zs „Lejas Ruķi” saimnieks (augkopība)

Zenta Špate

Lauku atbalsta dienesta pārstāve (kontroles un uzraudzības daļas vadītāja)

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Izglītības pārvaldes pārstāvis

komisijas priekšsēdētājs

Ralda Ziemule

komisijas loceklis

Reinis Muižnieks

komisijas loceklis

Jānis Zvejnieks

komisijas loceklis

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Alīna Ločmele

Iveta Ence

Gunita Kainaize

Dainis Zuika

Ārpus meža koku ciršanas komisija

Aivars Zariņš

ar 19.12.2019.

Iveta Ence

Ilze Valdēna