Pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa

Strenču novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana.

Reorganizācijas plāna konstatējumu daļa

Strenču novada domes 26.02.2021. lēmums, prot.Nr.3 1.p.

Par Strenču novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu:

Domes lēmums