Amatpersonu un darbinieku atalgojums

08.03.2019.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-11-01.
Normas, kas noteic valsts un pašvaldību institūcijām pienākumu publicēt un vismaz astoņus gadus glabāt to mājaslapās informāciju par to amatpersonu un darbinieku atalgojumu, neatbilst Satversmei.

Sprieduma teksts ir pieejams šeit.

Lasīt vairāk: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/normas-kas-noteic-valsts-un-pasvaldibu-institucijam-pienakumu-publicet-un-vismaz-astonus-gadus-glabat-to-majaslapas-informaciju-par-to-amatpersonu-un-darbinieku-atalgojumu-neatbilst-satversmei/

Ketija Strazda
Satversmes tiesas
priekšsēdētājas palīdze

+371 67830749
+371 26200580
http://www.satv.tiesa.gov.lv