Sakoptākā vieta

Noslēdzies pašvaldības organizētais konkurss “Sakoptākā vieta Strenču novadā 2017”. Konkursa vērtēšanas komisija paviesojusies visās novada administratīvajās teritorijās, apmeklējot  konkursam pieteiktās novada sakoptākās vietas.  Šī gada 11 skaistākie un sakoptākie īpašumi, kuri apbalvoti  par iniciatīvu vides estētiskajā veidošanā un ieguldīto darbu sava īpašuma kopšanā un pilnveidošanā:

 • Daudzdzīvokļu māja “LIEPUGATVES” Jērcēnu pagastā;
 • ZIEDĪTE RĀĶE “Rāceņi 2” Jērcēnu pagastā;
 • STIĢU ĢIMENE “Kalnciems” Jērcēnu pagastā;
 • RODINU ĢIMENE Gravas iela 3 Strenčos;
 • VIZBULĪTE KUPLĀ Trikātas iela 12 Strenčos;
 • KAĢU ĢIMENE Krasta iela 9 Strenčos;
 • AFANASJEVU ĢIMENE Dārza iela 16A Sedā;
 • ŠUŠINA MAIJA Dārza iela 8-1, Sedā;
 • SILIŅU ĢIMENE “Lejas Ruķi” Plāņu pagastā;
 • ZAĶU ĢIMENE “Klidzis” Plāņu pagastā;
 • KRUMHOLCU ĢIMENE “Jaunmājas” Plāņu pagastā.