Mūža ieguldījums

Apbalvojumi “PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU”

2017. gadāTĀLIVALDIS KRŪZE – pensionēts mežkopis, par mūža ieguldījumu, ilggadīgu, profesionālu darbu mežkopības nozarē un Strenču vēstures izpēti un popularizēšanu.

2016. gadāANDRIS ARĀJS – Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsts/psihiatrs – Par mūža ieguldījumu un ilggadīgu, profesionālu darbu garīgās veselības aprūpē.

2015. gadā – Par mūža ieguldījumu – AGRIS ĶIKUTS, pensionēts Strenču MRS direktors.

2014. gadā – Par mūža ieguldījumu – GUNTA KRAUKLE, pensionēta skolotāja.

2013. gadā – Par mūža ieguldījumu – ANNA LEITE, pensionēta skolotāja.

2012. gadā – Par mūža ieguldījumu – LĪVIJA PINZULE, ģimenes atbalsta centra „Liepugatves” vadītāja – par aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbību Jērcēnu pagastā.

2011. gadā – Par mūža ieguldījumu – MĀRA LARIONOVA, pensionēta skolotāja – par aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbību novadā.