Goda pilsonis

STRENČU PILSĒTAS GODA PILSOŅI

VILIS KRIŠTOPANS – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 1999.gada 31. jūlijā, kā pateicība par valsts investīciju piesaisti Strenču pilsētas infrastruktūras attīstībai.

MĀRTIŅŠ GAIGALS – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2001. gada 19. maijā, kā pateicība par plostnieku tradīciju atdzīvināšanu Plostnieku svētkos un Vakara mūzikas atskaņošanas tradīcijas ieviešanu Strenču pilsētā.

ARTŪRS MASKATS – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2003. gada 2. augustā par atbalstu Strenču mūzikas skolai instrumentu iegādē un Strenču pilsētas vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

VELGA GRAUMANE – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2005. gada 6. augustā, kā pateicība par pilsētas vārda popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām, par jaunu tradīciju ieviešanu pilsētas dzīvē un aktīvu pilsētas attīstības veicināšanu.

LAIMA ZVEJNIECE – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2006. gada 14. novembrī, kā pateicība par inovatīvas un apjomīgas ražošanas attīstību, atbalstu Strenču pilsētai un iedzīvotājiem estētiskas pilsētvides veidošanā un pilsētas tēla un vārda popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.

HILDA ŅIKITINA – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2007. gada 20. jūlijā kā pateicība par ilggadēju Strenču kultūras dzīves vadīšanu, kultūras un mākslas tradīciju kopšanu, ieguldījumu Strenču Tautas teātra attīstībā un jauno kultūras darbinieku audzināšanā.

VITĀLIJS RODINS – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2010. gada 18. novembrī par Strenču pilsētai nozīmīga darba devēja – psihoneiroloģiskās slimnīcas ilggadīgu un prasmīgu vadību, zināšanu pārnesi, iestādes un cilvēku attīstību, atbildīgi sakārtojot ievērojamu pilsētas teritoriju, saglabājot un kopjot Strenču pilsētas kultūrvēsturiskos pieminekļus.

INETA LEZDIŅA – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2012. gada 4. augustā  par Strenču novada kultūras dzīves un deju mākslas izcilu sasniegumu veicināšanu.

JĀNIS PĒTERSONS – Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2020. gada 18. novembrī par ieguldījumu Strenču novada attīstībā, izaugsmē un tēla popularizēšanā, novada dzīves vides kvalitātes uzlabošanā.